FreeWeibo

"德国驻广州总领事馆" on Sina Weibo

除了自由微信/自由微博,您最希望看到的哪个平台的被删除内容?

Wikipedia: 德国驻广州总领事馆(德語:Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland Kanton)是德国设在广州的总领事馆,领区范围包括广东省、福建省、广西壮族自治区、海南省四个省区,于1995年10月开馆,隸屬於北京的德國駐華大使館…

gnete Deutschlehrerin finden. | Source:  德国驻广州总领事馆 Deutsches Generalkonsulat Kant... more
No more matching messages.