FreeWeibo

"@王朔时抨" on Sina Weibo

王朔时抨:实名制:手机实名,微博实名,菜刀实名,汽油实名,火车票实名,只为便于监管监控,实名制后,民众隐私泄漏,无人过问,每天接到广告电话、诈骗电话无数,而你要求官员公开财产时,所获罪名为“扰乱社会秩序”。
No more matching messages.