FreeWeibo

"@中国历史研究院" on Sina Weibo

有种香港人下辈子宁愿当英国狗屎上的苍蝇……英国殖民下的香港真那么好? WeChat ID zhczyj About Feature “正本清源,传播常识”。2... more
中国历史研究院:四一二事变后入党,卢沟桥事变后归国,弃国民党高官如敝履,视为国为民为己任,著作等身且功勋卓著,饱受诋毁却难掩光辉。他就是那个著作等身、天纵奇才的一代大家,但同时也是现在在网上被人疯狂抹黑诋毁的已故老人郭沫若。#人民历史课堂# http://t.cn/AiEXbuWY
No more matching messages.