FreeWeibo

大傻子说:既然財產不能公示,又何必…

大傻子说V:既然財產不能公示,又何必反腐倡廉。既然司法不能獨立,又何必依法治國。既然不能多黨執政,又何必談論民主。既然不能制度改革,又何必偉大復興。

Retweets