FreeWeibo

HK-阿祖:有朋友說:對這種『人』…

HK-阿祖:有朋友說:對這種『人』別手軟…㐉乀乁厸乜㐊㐄々㵺斗弋乄……

Retweets

我是高璟:[围观] //@HK-阿祖:本人只想講一句,九唔搭八嘅,食咗忽得嘅,酒後亂放屁屙尿嘅……(華語英語德語中國方言語的潮汕話閩南話客家話廣東話)隨便指教!
HK-阿祖:本人只想講一句,九唔搭八嘅,食咗忽得嘅,酒後亂放屁屙尿嘅……(華語英語德語中國方言語的潮汕話閩南話客家話廣東話)隨便指教!