FreeWeibo

青山中的绿://@鹏媒体赵鹏: 转…

青山中的绿://@鹏媒体赵鹏: 转发微博
谈笑古今V:_______事故发生以后,_______高度重视,______第一时间赶赴事故现场,立即作出_______,要求组织_____,妥善处理______,迅速查清_____,严肃追究_______;立即组织开展__________,进一步做好_________,防止_________。目前,_________情绪稳定。