FreeWeibo

青春玫红://@长安-痞子: [怒…

青春玫红://@长安-痞子: [怒]//@红梅花儿朵朵开放:[怒]//@天下第一港:[怒]//@环球热媒体: //@环球热媒体:[怒] //@网事微闻观察: [怒]//@攸县贺金云:[怒] //@包拯微闻:[怒] //@慎思者V: [怒] //@时评女: [怒] //@正义者公益盟: [怒] //@神右王: [怒] //@律坛阎王: 惨无人道![怒]
摆古论今:【如此作恶!天理难容!】腾讯网友易子筠 爆料说:今年十月份,她因冤屈进京上访,被截访送回途中,竟被接访干警队长残暴强奸,报警没人管不说,反而她还被派出所殴打拘禁,如今,逃出家乡的她,再上北京,寻求公道!!有关部门哪里去了?望各界正义之士帮助扩散,帮助这个可怜的女孩!!