FreeWeibo

吕药师:“米利坚合众国以为国,幅员…

吕药师:“米利坚合众国以为国,幅员万里,不设王侯之号,不循世及之规,公器付之公论,创古今未有之局,一何奇也!泰西古今人物,能不以华盛顿为称首哉!”