FreeWeibo

"张嘉译" on Sina Weibo

Wikipedia: 张嘉益(1970年4月8日-),原名张嘉譯,陕西西安人,祖籍陕西安康,中国影视演员,现为西安电影制片厂演员。 …

的口碑,观众感叹原来农村题材剧也能这么好看。《山海情》尤其让很多观众追剧“上头”,张嘉译、黄轩、热依扎等一众明星出场,“个个灰头土脸,但是一秒入戏”,对人物细节的... more
No more matching messages.