FreeWeibo

"@andy1860" on Sina Weibo

andy1860:→_→//@拂晓的桦树林:为什么不是象守上甘岭一样?守住每个官员贪腐的道德底线!为什么不是象守上甘岭一样?守住外逃贪官的边境线!
泛美時訊中文網舒婉柔:【解放军报:要像守上甘岭那样铆在意识形态斗争阵地上】香港大公网http://t.cn/z88tnoT
andy1860://@封新城://@徐昕:“屁民”一词的由来
李承鹏V:在德国,学了一句塞尔维亚谚语:“当独裁者经过,人民深深地鞠躬,但默默地放屁”。
No more matching messages.