FreeWeibo

"@熙默wang" on Sina Weibo

熙默wang:[泪]//@天驴行太空:有道理[挖鼻屎]//@222Guesswho222://@淡泊人生老爷们: 早 //@煙霞餘影: //@练习一册:转发微博
姚健说V:杜甫说“国破山河在”,那是唐代;现在“国在山河破”。(转)
熙默wang:[汗] //@林滤山:伟大、光荣。 //@草根之怒: //@司令本:[哈哈] //@老聊V: [哈哈] //@50年矛苔:[哈哈] //@俏皮吖吖的围脖: [哈哈] //@思想汇聚人生: [哈哈] //@太平岛国军: 这么好不转发浪费了
No more matching messages.